Lengua Guarani

Lengua Guarani
Ára Pyahu

martes, 14 de marzo de 2017

15 DE MARZO: DÍA DEL CONSUMIDOR - MBA'EJOGUAHÁRA ÁRA

15 de marzo – 15 jasyapy
MBA'EJOGUAHÁRA ÁRA – DÍA DEL CONSUMIDOR
Ohai: David Galeano Olivera
       Tetâita Atyha (Naciones Unidas) niko oiporavókuri ára 15 jasyapy ogueromandu'a haĝua Mba'ejoguahára Ára (Día del Consumidor).

       Ñaiméva guive ko yvy apére niko mba'ejoguahára. Mayma tekovéngo ñamba'ejogua ñande rekove pukukue ha opavavénte jajoguase mba'e porâ ha hekokatúva. Tetâita Atyha omoheñóikuri ko ára ikatuhaĝuáicha akóinte oñeñangareko umi mba'erepýre oĝuahê haĝua hekopete mba'ejoaguahárape. Hi'â mba'erepy, taha'e ha'éva, ojejapo porâ; taiporâ, tahesâi ha taipotî.

       Opaite tetâme oîma avei umi mba'ejoguahára pysyrôhára (defensor del consumidor) ha'éva umi tapicha ojesareko ha oñangarekóva mba'erepy apo ha repyme'êre, ani haĝua ojejahéi mba'eveichavérô mba'ejoguahárare.

       Mayma tekove, mba'ejoaguahára, ndajahejáiva'erâ avave oñembohory térâ oñembohoryse ñanderehe. Oî jave ipokarêva tekotevê jaikuaauka pya'e porâ mburuvichakuérape.

VY'APAVÊ MAYMA MBA'EJOGUAHÁRAPE
No hay comentarios: