Lengua Guarani

Lengua Guarani
Ára Pyahu

lunes, 1 de mayo de 2017

MBA'APOHÁRA REKOPOTÎ (1 DE MAYO: DÍA DEL OBRERO)

MBA'APOHÁRA REKOPOTÎ
Ohai: David Galeano Olivera
I
Opaichagua tembiapo
Ko yvy ári oî
Ivevúi ha ipohýiva
Hasy ha ndahasýiva
Iporâ ha ivaíva
Arakue ha pyhareguáva
Ha umírupi jahecha
Tapicha omba'apóva
Ha omboajéva ñe'ênga
Opavave jaikuaáva
Nde syva ry'ái rupi
Nde rógape reraháta
Hi'upy nemba'erâva”
Tekotevê ja'e avei
Pe mba'e ñambyasyetéva
Ára ha ára ojehúva
Jahechávo tapicha
Huvicha ohuguy'óva
Chavurróicha omba'apo
Ha mbovymi ohupyty
Pe viru oikotevêtéva.



II
Mba'apohára peichagua
Ñane retâme oî
Kuarahy osê mboyve
Térâ ka'arupytû jave
Ohóva imba'apohápe
Upépe ñembo'yhápe
Óga okápe oî.
Taro'y térâ haku
Oky ha ára porâme,
Omaña ápe ha pépe
Oñangareko ijerére,
Ani haĝua oñemboja
Mondaha térâ ambuéva
Ojapo mba'e vai
Óga ha ogayguáre
Opytáva ipoguýpe.

III
Kirirîháme oî
Avave noñe'êi chupe
Héra jepe ndojekuaái.
Oîmínte upépe ha
Sapy'arei ojavýrô
Tuicha ojeja'o
Noiméiramo oñemosê.
Ogaygua kate atýra
Noñandúi pe tapichápe
Ndaipóri hendive
Mba'éichapa reikomi”.
Heta oî óga jára
Nopyrûmbáiva katégui
Ohasávo henonde rupi
Nomañáiva hese.
Avavéngo ndoikuaái
Ha'e orekoha
Hogaygua ohayhuetéva
Hembireko ha iñemoña
Isy térâ itúva.
Herakuérape osêha
Ha ojapo ikatumíva
Ani haĝua ha'ékuéra
Oiko asy térâ
Ohasa ñembyahýi.
Ajépango ijetu'u
 mba'apohára reko.

IV
Oĝuahêvo imba'apohápe
Py'atytýipe oî
Jepémo ndohechaukái
Kyhyje guasu oñandu.
Oñembo'e Ñande Rúpe
Ha chupe ojerure
Pytyvô ha mbarete
Ha hembiapo tosê porâ.
Tuicha ipy'aguapy
Oĝuahêvo aravo
Ha hekovére ojevy
Ohetûmba hogayguápe.
Péina ko ára guasúpe
Mba'apohára ára ja'éva
Ndaipotái chehegui ohasa
Ha'e'ŷre chupe
Amomba'eguasuha
Hembiapo.
Upévare chupe ha'e
Aguyje che angirû
Nde ha'égui añetete
Tekove techapyrâ...
Mba'apohára rekopotî

ooo000ooo









No hay comentarios: