Lengua Guarani

Lengua Guarani
Ára Pyahu

martes, 25 de noviembre de 2014

AMA (LLUVIA)

AMA
Ohai: David Galeano Olivera
Ára iporâ
Ára ojeguapa
Arapy hovy
Arapy sakâ
Kuarahy ojope
Ára ojajái
Ára omimbi
Arai morotî
Arai iñasâi
Iñambue
Arai hûngy
Arapy hûmbaite
Overa
Osunu
Otiri
Hendy ha ogue
Oky
Oky mbeguemi
Oky hatâve
Ama opororo
Yvytu reheve
Y oñehê
Yvy hykuepa
Tapemimíre osyry
Ñande Ru oñanduka
Ipokatu pu'aka
Ñande Ru omopotî
Ñande Ru ombokatu
Ñande yvy porâite
Tekoha rupa
Ama ikangy
Ama opaite

Ama opaite
Ama ikangy
Tekoha rupa
Ñande yvy porâite
Ñande Ru ombokatu
Ñande Ru omopotî
Ipokatu pu'aka
Ñande Ru oñanduka
Tapemimíre osyry
Yvy hykuepa
Y oñehê
Yvytu reheve
Ama opororo
Oky hatâve
Oky mbeguemi
Oky
Hendy ha ogue
Otiri
Osunu
Overa
Arapy hûmbaite
Arai hûngy
Iñambue
Arai iñasâi
Arai morotî
Ára omimbi
Ára ojajái
Kuarahy ojope
Arapy sakâ
Arapy hovy
Ára ojeguapa
Ára iporâ...
Ipyahujey
ooo000ooo

No hay comentarios: