Lengua Guarani

Lengua Guarani
Ára Pyahu

martes, 20 de junio de 2017

ARARO'Y - INVIERNO

ARARO'Y - INVIERNO
Ohai: David Galeano Olivera
I
Péinama oĝuahê
Pe araro'y
Tuicha hovasy
Hendive ogueru
Yvytu po'i
Yvytu hatâ
Ro'y, arai
Ama ha yrypy'a
Peichaite oike
Pe araro'y
Opyta haĝua
Mbohapy jasy.


II
Ára mbykyve
Sa'ive oñesê
Maymáva oheka
Tataypy ogagua
Hakuvýgui upépe
Vy'ápe oñeime
Tata ombopupu
Y ka'ayrâ
Ombyaku asýva
Maymave rete
Ha araro'ýpe
Péicha ombotavy.

III
Kuarahy osêvo
Ojope kangy
Ha uperiremi
Imbareteve
Ogaygua osê
Ikorapymíme
Oñandu haĝua
Kuarahy pytu
Ha oiko ichugui
Mboriahumi póncho
Ha'e añoiténgo
Oñembohory
Pe araro'ýre.

IV
Pyhare oĝuahêvo
Tape inandi
Maymave ogapýpe
Onohê, omonde
Ao akumi
Ha tata jerére
Pya'ete oguapy
Upépe ojy
Ku mbeju hetéva
Ha hendiverâ
Ka'ay he'ê
Péicha ombohovái
Ñane retâygua
Pe araro'ýpe

V
Óga okaháre
Yvytu oipejuve
Ha ro'yrasa
Ogaygua maymáva
Oñeno hupápe
Ha oñemama
Ikatumiháicha
Pe tupa ykére
Opyta, hendy
Tata akuete
Ombyaku haĝua
Ogaygua jeke

VI
Ijetu'ueténgo
Pe araro'y.
Hendive ndaipóri
Aichejáranga
Ojopy vai
Mayma tapichápe
Ha jepémo péicha
Ha'e oike jave
Ñande rapicha
Oñotŷ yvyguýpe
Ka'avo ra'ŷi
Ha jasy ohasávo
Ipoty, hi'a
Ha omongaru
Opavavetépe
Péicha imbarete
Pe araro'y
Mbohapy jasy

VII
Iporâ avei
Ñamombe'umi
Tuicha mba'eha
Pe araro'y
Guarani rekópe
Heseve avei
Jasy renyhêvo
Omoañete
Arete guasu
Oguerojeráva
Pe ary pyahu,
Ndaje upe jave
Tekove pyahu
Ñamoñepyrû
Maymave jaikóva
Ko yvy apére

ooo000ooo


ooo000ooo

ooo000oooLeer AÑO NUEVO GUARANI – PRIMERA LUNA LLENA – EL SOLSTICIO DE INVIERNO, en (http://lenguaguarani.blogspot.com/2016/06/ano-nuevo-guarani-primera-luna-llena-el.html)
No hay comentarios: