Lengua Guarani

Lengua Guarani
Ára Pyahu

martes, 7 de junio de 2016

AJÉPA RO'Y

AJÉPA RO'Y
Ohai: David Galeano Olivera
I
Pyhare
Ho'ysâ, ro'yeterei
Yvytu oipeju
Che mba'yrumýime
Mbeguemi aju
Ho'ysâ añandu
Avave ndaipóri
Tape inandíma
  

II
Pyhare kirirîme
Tape ojoasahápe
Mba'yrukuéra pahápe
Apyta aha'ârô
Upépe ahecha
Ou che rendápe
Mitâ pynandi
Ao vevuimíre
Oipysóvo ijyva
Osêma he'i
Ajépa ro'y”
Virumi arekóva
Chupe ame'ê
Neñópa reime”
Aporandu chupe
Che mamándi aime”
Chéve ombohovái
Ha pya'e porâ
Oho ome'ê
Virumi isýpe
Ha upe jave
Cherehe omaña
Ha ipomi ohupi.
Amaña yvate
Ahecha hendy
Pytâ, sa'yju... hovyû
Ha ambojoapy
Che jeho kane'ô
III
Aha mbykymi
Ha chepype añandu
Oî chejokóva.
Upépe aguejy
Aike ñemuhâme
Ajogua kamby,
Mbujape, yva,
Mba'e he'êmíva
Ha ao aku.
Ajevy pya'e
Mokôive rendápe
Pya'e chekuaa
Mitâ porâite
Tuichaite ovy'a
Ha ijaguara
Upéva ahechávo
Che py'a hory
Ha upégui ajeívo
Isy, pukavýpe,
Chéve osê he'i
Dio se lo pague,
Che karai”.
Ajupi ha aju
Che mba'yrumíme
Namombyryvéima,
Aĝuahêmbotáma.
Ho'ysâ añete
Ha jepémo upéicha
Añeñandu porâ

ooo000ooo

No hay comentarios: