Lengua Guarani

Lengua Guarani
Ára Pyahu

martes, 14 de junio de 2016

TAKUMBU: KA'IRÂI VAIKUE

TAKUMBU: KA'IRÂI VAIKUE
Ohai: David Galeano Olivera
I
Amo Takumbúpe
Oî ka'irâi
Omanohaguépe
Heta tapicha.
Upévango hína
Tenda ndevaíva
Tenda iky'áva
Tenda itujupáva
Havê havêmbáva.
Upépe ojo'ári
Ytýicha oiko,
Ojejopypa,
Ohasa asy
Umi tapicha
Osêva tapégui
Mba'e ivaíva
Ojapova'ekue.
Ndajavýingo che
Ha'érô peême
Takumbu ha'e
Ka'irâi vaikue
 

II
Ára iko'ê
Okái Takumbu
Guyryry oiko
Sapy'a riremi
Oî osapukáiva,
Oîma okáiva,
Ha ijetu'uvéva...
Oîma omanóva.
Hûmbaite pe ára
Tasê, tesay
Pe tenda oñuâ.
Hyepýpe oîva
Heko ñembotýva
Ipy'arasy ha ipy'atytýi.
Ára pukukue
Herakuâ opárupi
Upépe ojehúva
Ha jepémo upéicha
Ára ohasávo
Mbegue mbeguemi
Mba'e vaiete
Tesaráipe opáta.
III
Hetaiterasáma
Hyepýpe oî
Ndaipóri tenda
Ndaipóri tupa
Yvýpe oke
Oî ndokarúiva
Ha hasykatúva
Pohâ ndorekói
Ka'irâi michî
He'ô ha ine
Ajépa ivai
Upe ka'irâi,
Naiporâiete
Mavave ĝuarâ.
Araka'etépa
Mburuvichakuéra
Ojesarekóta
Umi tapicháre
Jahechápa péicha
Heko omyatyrô
Ha oñembovevúi
Jehasa asy
IV
Hetáma ohasa
Mburuvichakuéra
Iñe'ê ome'êva
Ka'irâi vaikue
Omyatyrôtaha
Ha jepiveguáicha
Ndoikói mba'eve,
Hesarái hikuái
Ha tuicha ijapu.
Upépe oikéva
Oike añaretâme.
Ndaha'eiete
Aipo oje'eháicha
Teko pyahumíre
Upégui osêha
Hogaygua rendápe
Ojevy haĝua.
Hi'âite oĝuahê
Pe ára pyahu
Teko porâve
Ohupytyhápe
Umi tapichápe
 

ooo000ooo

No hay comentarios: