Lengua Guarani

Lengua Guarani
Ára Pyahu

domingo, 12 de junio de 2016

KA'AY

KA'AY
Ohai: David Galeano Olivera
I
Amoite okaháre
Ha táva guasúpe
Peteî mba'énte
Ñanembojoja
Ko'êmi jave
Jaheka chupe
Ñande retemi
Ombyaku haĝua
Upévako hína
Che rapichakuéra
Ku ka'aymi
Hyjúi hyjuipáva
Kuarahy pytúndi
Ombohetia'éva
Mayma tapichápe
 

II
Ku ro'y jave
Heta yvypóra
Heko mboriahúva
Ikatumiháicha
Tuicha oñeha'â
Ro'y ombotavy.
Ko'ê mboyvemi
Oîma opu'âva
Ha tataypýpe
Oho ojepe'e
Tata ohapyña
Tuicha ojepota
Pya'éma omoî
Ku páva hûmi
Mbeguemi pe y
Opupu ohóvo
Sy ha tuvami,
Tamói ha jarýi
Apykape ári
Tatami jerére
Iko'êjeýma
Maitei rory
Ojupe ome'ê
Tupâ reraitépe
Ára oñepyrû
III
Ku imitâvéva
Oitykuava'erâ
Ha peteîteîme
Ogueropojái
Tamói ha jarýi
Jepiverôguáicha
Ka'ay oha'â
Ha jepe opupu
Ijurupekuéra
Ne'írâ haku
Péichango iko'ê
Ñane retâygua
Ka'ay ipópe
Amo arasême
Hesami omoî
Ohecha haĝua
Kuarahy resê
Ipytu akúpe
Ombyaku añetéta
Yvy, ñande róga
Ka'aru ipytûvo
Kuarahy oñemívo
Jahechajeýta
Tataypy jerére
Ñane pehêngue
Ka'ay ipópe
Korasô rorýpe
Ñande Rupavême
Aguyje ome'êta
Jepiverôguáicha
Ko ára oĝuahêre
Ijapypemi
  
ooo000ooo

No hay comentarios: