Lengua Guarani

Lengua Guarani
Ára Pyahu

miércoles, 29 de junio de 2016

ANIVE PEJUKA GUARANIKUÉRAPE

ANIVE PEJUKA GUARANIKUÉRAPE
Ohai: David Galeano Olivera
Yma, ymarasa
Pytagua ou mboyve
Guaranikuéra ha'e
Ko yvy jára añetete.
Ha'ekuéra ápe oiko
Vy'a ha mborayhu pópe,
Joaju ha tekojojápe
Ñande Ru ojerureháicha.
Uperiréngo oĝuahê
Pytagua imba'epotáva
Kurusu ha mboka ipópe
Ha sarambíma ojapo
Omuña ha ojuka
Kuña ha kuimba'épe
Mitâ ha kakuaápe
Ha péicha sapy'aitépe
Añaretâ omoheñói
Ñande ypykuépe ĝuarâ.
  

Ha upe mba'e ndahypái
Péina ko'áĝa peve
Pytagua imba'epotáva
Ojuka jepiveguáicha
Ñande ypykue Guaraníme.
Brasil retâme oiko
Upe mba'e vaiete
Upépengo ojejuka
Ñande ypykue Guarani
Nome'êséiva ijyvy
Umi tekove ñarôme.
Hetápe ojuka rire
Pytagua tavyrai
Yvýre oñemomba'e
Pokarê oipuruhápe ha
Mondaha ojapoháicha.
Ajépango ñambyasy
Ko'â mba'e ojehuha ha
Jahecha upekuévo
Tekojoja ndaiporiha
Guaranimimíme ĝuarâ.
Ko'a guive rojapo
Ñehenói mburuvichápe
Tojoko umi moñáime
Ha tomoinge ka'irâime
Ha upéi, tekojojápe,
Py'aguapy tome'ê
Tapicha ñande ypykuépe
Ha toheja chupekuéra
Toikove tekokatúpe
Ko ijyvy teetépe
Oikohaguéicha
Yma, Ymarasa
Pytagua ou mboyve.
  
ooo000ooo

No hay comentarios: